bergedang air orang

Maksud: Pekerjaan yang memberi faedah kepada orang lain

berkongsi