berjalan dari pintu belakang

Maksud: Tidak mengikut peraturan yang ditentukan, tidak jujur