berjalan serung

Maksud: Tidak jujur, berbuat salah

berkongsi