berjarak serasa hilang, bercerai serasa mati

Maksud: Sangat rindu; sangat berkasih-kasihan

berkongsi