berjanjang naik, bertangga turun

Maksud: Menurut darjat dan kedudukan masing-masing

berkongsi