berjumpa ruas dengan buku

Maksud: Sudah memang jodoh (laki-laki dan perempuan)

berkongsi