berjumpa dengan putih, terlesi sangat

Maksud: Tidak berasa puas hati terhadap sesuatu yang telah diperoleh