berketuk di luar sangkar, bertanam di luar pagar

Maksud: Sesudah perkara selesai barulah terdengar keterangan atau aduan

berkongsi