berkilat kening

Maksud: Rupa yang elok

berkongsi