berkulit badak

Maksud: Orang yang tidak tahu malu