berkubu sebelum alah

Maksud: Berjaga-jaga sebelum mendapat kesusahan

berkongsi