bermain mata

Maksud: Mengenyitkan sebelah mata.

berkongsi