bersawah seperempat piring, ke sawah sama dengan orang

Maksud: Orang miskin yang berlagak seperti orang kaya-kaya

berkongsi