bersukat darah, bertimbang daging

Maksud: Berlawan bermati-matian

berkongsi