bersuris bagai pasir, berbau bagai membacang

Maksud: Kejahatan yang sudah cukup bukti dan keterangan

berkongsi