bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang

Maksud: Mempunyai bukti (tanda) yang sahih bkn sesuatu kejahatan (kesalahan dan lain-lain)

berkongsi