bertangguh itu pencuri masa

Maksud: Melakukan kerja secara bertangguh akan merugikan diri sendiri

berkongsi