berudang di balik batu

Maksud: Ada sesuatu yang tersembunyi daripada yang dilahirkan dengan mulut atau dengan perbuatan

berkongsi