sangga mara

Maksud: Galah yang berkait dan digunakan untuk menolak atau menarik perahu

berkongsi