besar kayu besar dahannya

Maksud: Apabila banyak penghasilan, besar pula perbelanjaannya