besar senggulung daripada beban

Maksud: Besar belanja daripada pendapatan