besar, besar gunung dipandang; kecil, kecil hutang disandang

Maksud: Hutang itu walau sedikit, tetapi berat juga bagi orang yang menanggungnya

berkongsi