bongkok baru betul, buta baru celik

Maksud: Angkuh atau sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat

berkongsi