bongkok baru betul

Maksud: Jikalau orang baru memperoleh kemuliaan dan kesenangan maka ia pun mengada-ada

berkongsi