bongkok dek menganyam, sesat mengelarai

Maksud: Sungguhpun telah cekap dalam sesuatu pekerjaan masih juga membuat kesilapan

berkongsi