minyak duyung, perendang duyung

Maksud: Melawan guru dengan ilmunya atau menghabiskan harta tuan atau ibu bapanya sendiri

berkongsi