buah fikiran

Maksud: Pendapat.

Contoh ayat: Dalam mesyuarat, buah fikiran ahli yang hadir perlu diambil kira.

berkongsi