buang adat

Maksud: Adat yang tidak diamalkan lagi