buang anak

Maksud: Menggugurkan anak.

Contoh ayat: Membuang anak merupakan perbuatan yang dikeji oleh Tuhan.

berkongsi