buang ancak

Maksud: Jamuan yang diadakan untuk hantu

berkongsi