buka kulit ambil isi

Maksud: Perundingan secara terus terang (tidak berkias-kias lagi)

berkongsi