bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat

Maksud: Sebulat suara kerana bermuafakat.

berkongsi