bulat fikiran

Maksud: Mengambil keputusan yang tetap.

Contoh ayat: Dia telah bulat fikiran untuk meneruskan pelajarannya ke luar negeri.

berkongsi