bulat kata

Maksud: Kata sepakat.

Contoh ayat: Keluarga Khadijah telah bulat kata hendak mewakafkan tanah pusaka mereka untuk dijadikan tapak sekolah agama.

berkongsi