buntar dikeping, suarang diagih

Maksud: Harta persyarikatan dibahagikan, tetapi harta pembawaan dipulangkan

berkongsi