bunting kerbau

Maksud: Hamil yang menjangkau sepuluh bulan

berkongsi