buruk pandang

Maksud: Pandangan yang tidak menyenangkan hati serta mengandungi maksud sindiran

berkongsi