buruk mulut

Maksud: Percakapan yang kasar.

Contoh ayat: Sejak pulang daripada menunaikan haji, perangai buruk mulutnya telah tiada, sebaliknya dia bercakap dengan lemah lembut.

berkongsi