campur cakap

Maksud: Melibatkan diri dalam urusan orang lain.

Contoh ayat: "Kamu jangan campur cakap kalau kamu tidak tahu perkara yang sebenarnya," kata ayah.

berkongsi