carik-carik bulu ayam lama-lama akan jereket semula

Maksud: Perselisihan sesama keluarga akan berakhir dengan berbaik kembali

berkongsi