cencang terdadek jadi ukir

Maksud: Kesalahan yang tidak disengajakan, tetapi mendatangkan kebaikan. terdadek = tersesat

berkongsi