cupak sudah tertegak, suri sudah terkembang

Maksud: Telah lama adat berdiri bagi tiap-tiap pekerjaan

berkongsi