dahulu bajak daripada jawi

Maksud: Yang patut dahulu dikemudiankan, yang patut kemudian didahulukan

berkongsi