datang nampak muka, pergi nampak belakang

Maksud: Datang dengan baik pergi pun hendaklah dengan baik juga

berkongsi