debik mata parang

Maksud: Melawan orang yang berkuasa

berkongsi