di lurah air yang besar, di bukit orang yang hanyut

Maksud: Orang yang tidak bersalah menerima hukuman

berkongsi