diam-diam ubi berisi, diam besi berkarat

Maksud: Pendiam tetapi berfikiran atau banyak pengetahuan; bekerja dengan diam-diam

berkongsi