dikulum menjadi manikam, dimuntahkan menjadi sekam

Maksud: Diam itu lebih baik daripada berkata

berkongsi