diminta tebu diberi tembarau

Maksud: Yang diberi berlainan atau kurang daripada yang diminta

berkongsi