dimandikan dengan air segeluk

Maksud: Diberi pertolongan (puji-pujian) yang tidak bererti

berkongsi